Autor

Jiří Jech   

Praha, Česká republika                        

jirijech (at) email.cz